วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

กศน.มุกดาหาร จัดการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. \"สุดยอด กศน.มุกดาหาร\"

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 กศน.มุกดาหาร นำโดย นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร น.ส.สร้อย สกุลเด็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะผู้บริหาร จัดการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน.มุกดาหาร" เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับภาตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น